ViaVisite

Is een community-project waarbij zowel virtuele als fysieke ontmoetingen tussen inwoners van de Euregio Maas Rijn mogelijk worden.
Met de inzet van social media, broadcast en narrowcast worden echte ontmoetingen aan de keukentafel mogelijk.

ALS JE GELUK HEBT IS DIT JE WEL EENS OVERKOMEN: je bent op vakantie en om welke reden dan ook heb je het voorrecht om bij plaatselijke bewoners THUIS te komen. Ze echt te leren kennen. Zij vertellen graag over hun omgeving, hun ‘way of life’, de geschiedenis, anekdotes, grote en kleine wetenswaardigheden. HOE ANDERS IS DAT DAN EEN TOERIST die zich door een streek of stad begeeft, van museum naar terras, van hotel naar wandelroute: ook fijn, maar van echt contact met de omgeving is weinig sprake. De interactie met de bevolking ontbreekt. MENSEN IN HUN EIGEN OMGEVING LEREN KENNEN: wat is er leuker? Zeker als er ook nog eens beroepsmatige of persoonlijke interesses zijn die in elkaars verlengde liggen.

top down < > bottom up

viavisiteMaatricht - Luik - Aachen

Door overheid, bedrijven en onderwijsinstellingen wordt er steeds meer over de grenzen gekeken. Diverse initiatieven tot samenwerking zijn genomen. In de aanloop tot, en ter ondersteuning van de gezamenlijke inspanning om Maastricht en de Euregio als Culturele Hoofdstad 2018 te laten uitroepen, wil dit project de nieuwsgierigheid van de inwoners – de mensen zelf – in de vier regio’s aanwakkeren om elkaar beter te leren kennen. Daarbij vergroten ze de kennis en betrokkenheid en dat leidt mogelijk tot meer uitwisselingen op cultureel, economisch en intermenselijk vlak. Nu eens niet top down vanuit de politiek, maar bottom up vanuit de mensen zelf.

Idee
Met de inzet van bestaande en nieuwe social media en (culturele) portals worden euregioburgers in staat gesteld zich ofwel als gids dan wel als bezoeker aan te melden. Op de website (in vier talen Nl, Dts, Fr, Eng) wordt de gelegenheid geboden een account aan te maken In zijn beknopte profiel geeft de bezoeker aan wat zijn woonplaats, leeftijd, interessegebied en spreektalen zijn. Desgewenst kan hij een uitgebreider profiel aanmaken waarbij hij op een speelse manier persoonlijke voorkeuren kan aangegeven op allerlei gebied op basis van ‘top-3 lijstjes’. Last but not least geeft hij aan of als gids in zijn woonplaats wil optreden.
Ingelogd kan hij een plaats kiezen die hij wil bezoeken, hij vindt daar allerlei informatie in blogs en fora en kan in contact komen met inwoners die graag bereid zijn hem te ontvangen. Via de site treden ze verder met elkaar in contact. Op de website wordt bijgehouden of en hoe vaak een gids heeft gereageerd op verzoekjes. Mede om de veiligheid te waarborgen wordt bij elke gids informatie gegeven over de waardering door mensen, die de persoon in levenden lijve hebben ontmoet.  Reacties worden bij het profiel geplaatst.

Misschien groeit er iets moois en leren buren elkaar beter kennen.

Eindproduct(en)

Het project bestaat uit drie onderdelen:

a)     een Web 2.0 applicatie, als een community-portal waarbij vraag en aanbod m.b.t. een persoonlijke gids bijeenkomt;
b)    een televisieserie, die grenzen verlegt, uit te zenden bij de regionale en/of lokale omroepen in Wallonië, Vlaanderen, Nord-Rhein Westfalen en Nederlands Limburg. Waarbij elke aflevering de interesse van de kijkers in de buurregio vergroot, inzicht geeft in aanpak en inzichten op velerlei gebieden en hen ideeën aan de hand doet hoe ze de regio beter leren kennen. Verder,
c)     een installatie in de publieke ruimte in elk van de grote steden in de Euregio, waarbij met behulp van videoconferentie hard- en software, wandelaars –gelijktijdig- een plek in een andere stad zien. Of op zijn minst online presentaties (POI’s)  Deze plekken in de publieke ruimte zijn tevens het ideale promotiemiddel voor deelname aan het project,

Op de bijbehorende portal-website wordt alle informatie m.b.t. de drie elementen gekoppeld. Met verwijzing naar bestaande instellingen en organisaties.

Met ViaVisite komen een aantal wenselijke doelen in het vizier:
– je krijgt de mogelijkheid een dorp, stad of streek met een persoonlijke gids te ontdekken;
– informatie over de buurregio’s worden op een centrale plek bijeen gebracht;
– uitwisseling van wetenswaardigheden, overeenkomsten en verschillen;
– binnen de Euregio Maas Rijn worden de intermenselijke contacten versterkt.

Overheden en organisaties werken steeds meer over de grenzen, met ViaVisite krijgen de burgers de gelegenheid meer met elkaar op te trekken.
Binnenkort meer over dit project.